Zatěžování dieselagregátů a UPS

Jako jeden z nosných programů firmy ENLON s.r.o. je provádění servisu dieselagregátů. Protože se snažíme pro naše zákazníky nabízet v této oblasti komplexní služby, nabízíme i službu zatěžování dieselagregátů. Jedná se o provoz dieselagregátu na umělou zátěž, realizovanou externím mobilním odporníkem – zařízením, které umožňuje plynule měnit činné zatížení zkoušeného stroje vč. skokových změn. Tímto způsobem se zjistí stav a kondice dieselagregátu jako celku bez nutnosti provádět přepnutí stroje na zálohovaný objekt – tudíž bez výpadku napájecího napětí.

Společnost Enlon dokáže zajistit zkoušku dieselagregátu až do výkonu 1600kW pomocí mobilních zatěžovacích odporníků.

Zatěžovací odporníky jsou v mobilním provedení. Součástí dodávky při provádění zátěže je dovoz na místo, kabelové propojení s agregátem a provádění zátěžování dle pokynů zákazníka. Naši technici se postarají o bezproblémový průběh zkoušky agregátu, v případě výpadku napájecí sítě zajistí neodkladné převzetí zátěže agregátem.

Zatěžování je možné provádět nejen pro dieselagregáty, ale i pro UPS – záložní zdroje nepřerušitelného napájení.

V případě zájmu o tuto službu prosím kontaktujte naše servisní středisko.